Поземлен имот с площ 3 782 кв.м., нива , непосредствено до регулацията на гр.Берковица, намиращ се зад "Калето"....

13,000